Produkter
Mus
Mus
Kaniner
Kaniner
Bamser
Bamser
Møbler
Møbler
Interiør
Interiør
Børn
Børn
Sæson
Sæson
Nyheder
Nyheder
Her på siden finder du Mailegs generelle vilkår og betingelser for private kunder, der handler på Maileg.dk.
Vilkår og betingelser

Maileg Aps
CVR-nr: 26112435

Trehuse 14
7400 Herning
Denmark

E-mail: shop@maileg.dk

Telefon: +45 9864 5046

Vilkår og betingelser

1. Baggrund og omfang

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle ordrer en forbruger (herefter ”forbrugeren”) afgiver til Maileg ApS’ (herefter ”Maileg”) i forbindelse med aftaler indgået gennem Maileg’s hjemmeside, medmindre parterne skriftligt udtrykkeligt har aftalt andet.
1.2 Kun forbrugere, der er fyldt 18 år, kan afgive ordre på Mailegs hjemmeside.
1.3 Der handles udelukkende på dansk, tysk eller engelsk.
1.4 Maileg tilpasser/ændrer løbende salgs- og leveringsbetingelserne. De for aftalen mellem Maileg og forbrugeren gældende betingelser er altid de betingelser, som forbrugeren udtrykkeligt har accepteret ved afgivelsen af sit købstilbud til Maileg. De aktuelt gældende salgs- og leveringsbetingelser kan til enhver tid tilgås på Mailegs hjemmeside.

2. Aftaleindgåelse og levering

2.1 Enhver præsentation af varer på Mailegs hjemmeside skal alene anses for en opfordring til forbrugeren om at afgive tilbud. Præsentationsoplysningerne er dermed ikke bindende for Maileg.
2.2 Forbrugeren har afgivet et bindende købstilbud til Maileg, når der er gennemført en bestilling på Maileg’s hjemmeside.
2.3 Når forbrugeren har afgivet et købstilbud, fremsender Maileg en ikke-bindende bestillingsseddel til forbrugeren med oplysning om købstilbuddet fra forbrugeren. Det bindende tilbud afgivet i henhold til punkt ‎2 er først accepteret af Maileg, når denne fremsender en ordrebekræftelse til forbrugeren, og da anses aftalen for endelig og bindende.
2.4 Ordrebekræftelsen skal indeholde en anslået leveringsdato samt den fulde pris. Enhver bekræftelse af leveringsdatoen anses for et skøn og er ikke bindende for Maileg.
2.5 I det tilfælde at Maileg bliver opmærksom på, at rettidig levering ikke er mulig, underrettes forbrugeren skriftligt herom, hvilke oplysninger skal indeholde en ny anslået leveringsdato. Forbrugeren er i tilfælde af udskudt levering berettiget til at trække sit køb for de pågældende varer tilbage.
2.6 Medmindre andet er skriftligt aftalt, sælges leverancer fra Mailegs lager til den af forbrugeren oplyste leveringsadresse. Levering anses for sket, når varen er kommet i forbrugerens besiddelse.
2.7 Maileg er ikke forpligtet til at tilbagetage forsendelses- og salgsemballage fra varer bestilt i hjemmesiden. Alt emballage, der bruges til forsendelsen af de bestilte varer, er nødvendig emballage for at beskytte varerne. Forbrugeren skal selv forestå bortskaffelsen heraf som husholdningsaffald/emballageindsamling (affaldspapir, restaffald osv.)
2.8 Såfremt ordren leveres på en transportpalle, er denne en envejspalle, der forbliver forbrugerens ejendom efter levering. Hvis transportpallen ønskes afskaffet, bør forbrugeren kontakte det nærmeste affaldsindsamlingssted eller deponeringsanlæg.

3. Priser

3.1 Alle priser, der er anført på hjemmesiden, er inklusiv moms og andre priskomponenter, herunder offentlige afgifter af enhver art og emballage, men eksklusiv eventuelle forsendelsesomkostninger.
3.2 Oplysningerne, herunder om priser, på Mailegs hjemmeside kan ikke betragtes som bindende tilbud og er følgelig ikke bindende for Maileg.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Betaling kan ske enten via:

  • Kreditkort
  • MobilePay
4.2 Betalingen gennemføres, når Maileg fremsender endelige ordrebekræftelse i henhold til punkt ‎3. I det tilfælde at betaling ikke sker rettidigt, er Maileg berettiget til at kræve renter i medfør af rentelovens bestemmelser. Desuden har Maileg ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet.
4.3 Forbrugeren har alene ret til at modregne, hvis forbrugerens modkrav er juridisk fastslået eller ikke bestrides af Maileg.

5. Fortrydelsesret

5.1 Forbrugeren har, i alle aftaler indgået med Maileg, ret til at træde tilbage fra aftalen (fortrydelsesret) i overensstemmelse med bestemmelserne herom i forbrugeraftalelovens kapitel 4. Fortrydelsesretten gælder dog ikke for køb af varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller som i øvrigt har fået et tydeligt personligt præg.
5.2 I det tilfælde at forbrugeren ønsker at påberåbe sig fortrydelsesretten efter punkt ‎5.1, skal forbrugeren meddele dette til Maileg senest 14 dage fra den dag, hvor forbrugeren eller en af forbrugeren udpeget tredjepart, der ikke er transportøren, har fået varerne i sin besiddelse. Det er tilstrækkeligt, at meddelelsen er afsendt inden fristens udløb.
5.3 Meddelelsen efter punkt ‎2 skal være klar og tydelig, og til brug herfor kan forbrugeren anvende den til nærværende vedhæftede blanket. Meddelelse skal ske til Mailegs adresse på Trehuse 14 i Herning eller på e-mail info@maileg.dk.
5.4 Når forbrugeren har meddelt Maileg, at denne ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal forbrugeren senest 14 dage efter afsendt meddelelse aflevere eller afsende de pågældende varer til Mailegs adresse på Trehuse 14 i Herning. Forbrugeren afholder alle omkostninger i den henseende, medmindre andet er aftalt skriftligt.
5.5 Såfremt forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret, skal de pågældende varer returneres i originalemballagen.
5.6 Enhver betaling, som Maileg har modtaget fra forbrugeren, skal Maileg tilbagebetale straks og senest 14 dage efter at have modtaget meddelelsen, jf. punkt ‎3. Til denne tilbagebetaling anvendes samme betalingsmidler, som forbrugeren anvendte til den oprindelige transaktion, medmindre andet aftales skriftligt. I ingen af tilfældene vil forbrugeren blive opkrævet gebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen.
5.7 Tilbagebetaling i henhold til punkt ‎6 forudsætter, at de pågældende varer er modtaget af Maileg, eller at forbrugeren har fremvist dokumentation for, at varerne er returneret.
5.8 I det omfang varernes værdi er blevet forringet som følge af håndtering af varerne, som ikke er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktionalitet, hæfter forbrugeren herfor, idet et beløb svarende til værdiforringelsen vil blive fratrukket tilbagebetalingen fra Maileg. I overensstemmelse med punkt ‎5 må forbrugeren som udgangspunkt ikke bryde emballagen, medmindre det er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og lignende.

6. Fejl og mangler

6.1 Købelovens regler finder anvendelse ved enhver købsaftale mellem Maileg og forbrugeren.
6.2 Vurdering af, om varen er behæftet med mangler, foretages på det tidspunkt, forbrugeren for varen i sin besiddelse. Forbrugeren skal straks efter levering foretage grundig undersøgelse af varen.
6.3 I det tilfælde, at forbrugeren vil påberåbe sig en mangel efter punkt ‎2, skal forbrugeren meddele dette til Maileg inden for rimelig tid, og senest 2 måneder efter at forbrugeren har opdaget den pågældende mangel.
6.4 Har forbrugeren ikke inden 24 måneder fra leveringstidspunktet, jf. punkt ‎6, er forbrugeren i enhver henseende afskåret fra at gøre mangelsbeføjelser gældende.
6.5 Ved forbrugerens rettidige reklamation over fejl og mangler har Maileg ret til at foretage afhjælpning eller omlevering.

7. Produktansvar

7.1 Maileg er i udgangspunktet ansvarlig for enhver skade på person eller forbrugerting, som er forårsaget af en defekt ved et produkt i henhold til produktansvarslovens regler herom.
7.2 Ved skader på forbrugerting gælder dog en selvrisiko på DKK 4.000,00, jf. produktansvarslovens § 8.

8. Persondatapolitik

8.1 Maileg indsamler, opbevarer og behandler visse af dine personoplysninger bl.a. til opfyldelsen af de kontraktlige forpligtelser overfor dig. Du kan til enhver tid orientere dig om Mailegs gældende persondatapolitik på https://www.maileg.dk/cookies-gdpr.

9. Klager

9.1 Hvis du måtte ønske at indgive en klage, kan dette ske til Maileg’s kundeservice: Maileg ApS Trehuse 14, 7400 Herning Telefon: +45 98 64 50 46, E-mail: info@maileg.dk.

Maileg vil da behandle din henvendelse hurtigst muligt og vende tilbage med en afgørelse. Hvis du ikke er tilfreds med Mailegs afgørelse, kan du som forbruger klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk. Center for Klageløsning behandler dog alene klager, der har en beløbsmæssig værdi på kr. 1.000,00 eller derover, medmindre der er tale om en klage af principiel karakter.

14 dages returret14 dages returret
Fri fragt ved køb over 499 kr.Fri fragt ved køb over 499 kr.
Nem betalingNem betaling
Din kurv er tom...
Shop videre